Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Bài ca nữ tự vệ Sài Gòn Beat

Bài Hát: Bài ca nữ tự vệ sài Gòn
 Sáng tác: Nhạc Sĩ Phạm Minh Tuấn
Thể Loại: Beat, Nhạc Không Lời Karaoke
Dạng: Mp3
Chất Lượng: 128kbs
 Upload: Beat.nethoabinh.com
Cân nặng: 4.48 MB

Nhạc Nhảy Sạp - Dùng Cho Tập Thể- 35 Phút - mp3

Bài Hát: Nhạc Nhảy Sạp
Thời Gian: 35 Phút
Sáng tác: Dân Ca Các Miền
Thể Loại: Beat, Nhạc Không Lời Karaoke
Dạng: Mp3
Chất Lượng: 128kbs
Upload: mp3.nethoabinh.com
Cân nặng:32.79 MB

Chiếc Gậy Trường Sơn Beat

Bài Hát: Chiếc Gậy Trường Sơn
Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên
Thể Loại: Beat, Nhạc Không Lời, Karaoke
 Dạng: Mp3 Chất Lượng: 128kbs 
Upload: beat.nethoabinh.com 
Download: http://www.mediafire.com/?874cakc8uvc4kkz
 Cân nặng: 4.54 MB

Quốc ca Beat - Quốc Ca Việt Nam Beat

Bài Hát: Quốc Ca Việt Nam
Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao
Thể Loại: Beat, Không lời, Nhạc Nghi lễ
Dạng: Mp3 
Chất Lượng: 128kbs 
Upload: beat.nethoabinh.com 
Download: http://www.mediafire.com/?gn256mxmosix4my
Cân nặng: 2.04 MB

Đoàn Ca Beat - Nhạc Nghi Lễ Không Lời

Bài Hát: Đoàn Ca - Thanh niên làm theo lời Bác
Sáng tác: Nhạc Sĩ Hoàng Hòa
Thể Loại: Beat, Nhạc Không Lời Karaoke , Nhạc Nghi Lễ
Dạng: Mp3 
Chất Lượng: 128kbs 
Upload: mp3.nethoabinh.com 
Download: http://www.mediafire.com/?fcbmi6dgvk6amc4
 Cân nặng: 1.51 MB

Đội Ca Beat - Cùng nhau ta đi lên Beat - Không Lời

Bài Hát: Đội Ca - Cùng Nhau Ta Đi Lên
Sáng tác: Nhạc Sĩ Phong Nhã
Thể Loại: Beat, Nhạc Không Lời Karaoke
Dạng: Mp3
Chất Lượng: 128kbs
Upload: mp3.nethoabinh.com
Download: http://www.mediafire.com/?31kl5c2iylus4ty

Bài Ca May Áo Beat

 Bài Hát: Bài Ca May Áo
Sáng tác: Xuân Hồng
Thể Loại: Beat, Nhạc Không Lời Karaoke
Dạng: Mp3
Chất Lượng: 128kbs
Upload: mp3.nethoabinh.com
Download: http://www.mediafire.com/?vyl0wjfb8taakda
Cân nặng: 3.12 MB